Υγειονομικές Διατάξεις

Υγειονομικός έλεγχος των αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας των εγκαταστάσεων επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, καθώς και των γενικών και ειδικών όρων ιδρύσεως και λειτουργίας των εργαστηρίων και καταστημάτων τροφίμων ή/ και ποτών (ΦΕΚ 526/Β/8-9-83).

 

Χρήσιμες συνδέσεις


cap medicine ball