Δημοσιότητα

Αγαπητοί συνάδελφοι,

 

Όπως είναι πλέον γνωστό στο πανελλήνιο, μετά την ολοκλήρωση της τεχνικής συμφωνίας και τις σχετικές δηλώσεις του κ. Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης στον Τύπο, η ουσιαστική απελευθέρωση της λειτουργίας των καταστημάτων τις Κυριακές είναι προ των πυλών.

 

Η Κυβέρνηση και η Τρόικα φαίνεται πως αγνοούν την υπ’ αριθμ. 100/2017 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία επί της ουσίας έκρινε την Κυριακάτικη αργία ως πολύ σημαντική και αναντικατάστατη ημέρα για την ζωή και την ανάπτυξη της προσωπικότητας, τόσο των εργοδοτών όσο και των εργαζομένων αυτής της χώρας.

 

Σε μια περίοδο που θα έπρεπε να αναζητούνται τρόποι τόνωσης της ανύπαρκτης αγοραστικής δύναμης, σε μια περίοδο κατά την οποία οι εναπομείνασες μικρομεσαίες εμπορικές επιχειρήσεις δίνουν αγώνα επιβίωσης, κινήσεις που αφορούν στην απελευθέρωση λειτουργίας των καταστημάτων τις Κυριακές, έρχονται να κατεδαφίσουν ό,τι απέμεινε από τη μικρομεσαία ελληνική επιχειρηματικότητα.

 

Ο Εμποροβιομηχανικός Σύλλογος Ι.Π. Μεσολογγίου, σταθερός στην πάγια θέση του για τη διασφάλιση της κυριακάτικης αργίας, συντάσσεται με την απόφαση της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας και της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας για πανελλαδικό κλείσιμο των εμπορικών καταστημάτων, την ερχόμενη Κυριακή, 7 Μαΐου, ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τις ως άνω αποφάσεις που λαμβάνονται ερήμην μας και ερήμην των θεσμών της δικαιοσύνης της χώρας.

Πέμπτη, 13 Ιούλιος 2017 10:49

Δημοσιευμένο στο Ανακοινώσεις

ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

 

Ο Εμποροβιομηχανικός Σύλλογος Ι.Π. Μεσολογγίου σας ενημερώνει ότι στα πλαίσια της απλοποίησης των διαδικασιών σύστασης των επιχειρήσεων, δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Υπουργική Απόφαση 31637/15-3-2017 (ΦΕΚ 928 Β΄- επισυνάπτεται στην παρούσα), στην οποία περιέχονται τα ελάχιστα πρότυπα καταστατικά των εταιρικών μορφών που μπορούν να προσλάβουν οι ελληνικές επιχειρήσεις.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4441/2016, για τη σύσταση των ομορρύθμων εταιρειών, των ετερορρύθμων εταιρειών, των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, των ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών και των ανωνύμων εταιρειών, μπορεί να γίνει χρήση πρότυπου καταστατικού, το οποίο συμπληρώνεται από τους ιδρυτές, μόνο ως προς τα στοιχεία που διαφοροποιούν την εταιρεία από άλλες του ίδιου εταιρικού τύπου. Το πρότυπο καταστατικό κατατίθεται στις Υπηρεσίες Μίας Στάσης του ως άνω νόμου, οι οποίες προβαίνουν στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να γίνει καταχώριση του στο ΓΕΜΗ.

Τα περιεχόμενα στην Υπουργική Απόφαση καταστατικά δεν είναι υποχρεωτικά για τους μετόχους / εταίρους. Ωστόσο, καταστατικό το οποίο δεν ακολουθεί τη δομή του προτύπων, πρέπει να ακολουθεί συγκεκριμένες προδιαγραφές ελάχιστου περιεχομένου, όπως προκύπτουν από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία ανάλογα με την εταιρική μορφή. Οι λοιπές προβλέψεις πέραν των ελαχίστων, διαμορφώνονται, όπως πάντα, ελεύθερα και σύμφωνα με τη βούληση των εταίρων.

Το πλεονέκτημα της χρήσης των προτύπων καταστατικών έχει να κάνει κυρίως με την οικονομία της διαδικασίας και το κόστος της ίδρυσης. Συγκεκριμένα, το καταστατικό της ανώνυμης εταιρείας ή η εταιρική σύμβαση της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης μπορούν να καταρτίζονται και με απλό ιδιωτικό έγγραφο (και όχι με συμβολαιογραφικό), όταν ακολουθούνται πιστά και χωρίς καμία παρέκκλιση τα πρότυπα καταστατικά της συνημμένης Υπουργικής Απόφασης. Εννοείται βέβαια ότι το πρότυπο καταστατικό με τη μορφή ιδιωτικού συμφωνητικού δεν μπορεί να χρησιμοποιείται όταν από άλλες διατάξεις εκτός του εταιρικού δικαίου επιβάλλεται η χρήση συμβολαιογραφικού εγγράφου. Τέτοια περίπτωση είναι, για παράδειγμα, όταν εισφέρονται στην εταιρεία ακίνητα, για την μεταβίβαση των οποία απαιτείται η συμμετοχή συμβολαιογράφου, οπότε και το καταστατικό θα περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου.

Τελειώνοντας, εφιστούμε την προσοχή σας στο παράρτημα το οποίο περιλαμβάνεται στην συνημμένη Υπουργική Απόφαση, το οποίο περιέχει πολλές, χρήσιμες και χρηστικές πληροφορίες για το κάθε πρότυπο καταστατικό, ανάλογα με τον εταιρικό τύπο και τα χαρακτηριστικά της εταιρείας.

Πέμπτη, 13 Ιούλιος 2017 10:47

Δημοσιευμένο στο Ανακοινώσεις

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΡΓΙΑ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ

Ο Εμποροβιομηχανικός Σύλλογος Ι.Π. Μεσολογγίου σας ενημερώνει ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ΑΝ 380/68, με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, η 1η Μαΐου μπορεί να κηρυχθεί σε υποχρεωτική αργία, πρακτική που ακολουθείται εδώ και πολλά χρόνια.

Για φέτος, η συγκεκριμένη ημέρα κηρύχθηκε αργία, με την υπ’ αριθμ. 16072/310/4-4-2017 Απόφαση της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ Β΄ 1307/13.04.2017 ).

Κατά συνέπεια, η Δευτέρα, 1η Μαΐου 2017, εξομοιώνεται με Κυριακή και δεν επιτρέπεται η λειτουργία των καταστημάτων, βιομηχανιών, βιοτεχνικών επιχειρήσεων, εκμεταλλεύσεων και εργασιών γενικά, τα οποία αργούν κατά τις Κυριακές καθώς και η απασχόληση μισθωτών.

Στο πλαίσιο αυτό, ακόμα και όταν ένας εργαζόμενος επιθυμεί να εργαστεί και ο εργοδότης εφαρμόζει την παραπάνω Υπουργική Απόφαση και δεν δέχεται την παροχή της εργασίας, στον εργαζόμενο δεν οφείλεται καμία επιπλέον αμοιβή.

Εξαιρούνται της ως άνω απαγόρευσης όλες εκείνες οι επιχειρήσεις που νόμιμα λειτουργούν κατά τις Κυριακές και ημέρες αργίας. Στην περίπτωση αυτή, όσοι αμείβονται με ημερομίσθιο και δεν απασχοληθούν θα λάβουν το συνήθως καταβαλλόμενο ημερομίσθιο. Οι μισθωτοί που θα απασχοληθούν κατά την ημέρα αυτή δικαιούνται να λάβουν, αν μεν αμείβονται με ημερομίσθιο το συνήθως καταβαλλόμενο ημερομίσθιο και προσαύξηση 75% υπολογιζόμενη στο νόμιμο ωρομίσθιό τους, αν δε αμείβονται με μηναίο μισθό μόνο προσαύξηση 75% υπολογιζόμενη στο νόμιμο ωρομίσθιό τους. Η ανωτέρω αμοιβή και στις δύο περιπτώσεις θα αντιστοιχεί σε όσες ώρες απασχοληθούν.

Πέμπτη, 13 Ιούλιος 2017 10:46

Δημοσιευμένο στο Ανακοινώσεις

ΕΚΠΤΩΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

 

Ο Εμποροβιομηχανικός Σύλλογος Ι.Π. Μεσολογγίου σάς ενημερώνει ότι ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Μεσολογγίου-Ναυπακτίας "Η ΕΝΩΣΗ" όντας η μεγαλύτερη πύλη ΟΣΔΕ στην ευρύτερη περιοχή, διαμοιράζει στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Αγροτών έντυπο που περιλαμβάνει εκπτωτικές προσφορές συνεργαζόμενων επιχειρήσεων.

Συγκεκριμένα με την οριστικοποίηση της δήλωσής του ο παραγωγός παραλαμβάνει ένα αριθμημένο και ονομαστικό δισέλιδο έντυπο (όπως του προτύπου) το οποίο περιλαμβάνει μια λίστα με τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις και την έκπτωση που προσφέρει η κάθε μια.

Η συμμετέχουσα επιχείρηση παραλαμβάνοντας το έντυπο που της παραδίδει ο πελάτης προσφέρει την αναγράφουσα έκπτωση. Μετά την χρήση του εκπτωτικού εντύπου -μέσω αγοράς- από τον πελάτη, παύει η ισχύς του, παραμένει στην επιχείρηση και δεν παραδίδεται εκ νέου στον πελάτη.

Οι συμμετέχουσας επιχειρήσεις δεν επιβαρύνονται με κανένα κόστος πέραν της αναγραφόμενης και προσυμφωνημένης έκπτωσης που προσφέρουν στους πελάτες που θα τους παραδώσουν τα εν λόγω έντυπα.

Η Ένωση Μεσολογγίου αναλαμβάνει το κόστος εκτέλεσης και προώθησης της εν λόγω καμπάνιας μέσω του δικτύου των καταστημάτων της και των ηλεκτρονικών και έντυπων μέσω που διαθέτει και συνεργάζεται.

<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενο > Τέλος >>
Σελίδα 2 από 17

Χρήσιμες συνδέσεις


cap medicine ball