Ανακοινώσεις
Δευτέρα, 22 Δεκέμβριος 2014 13:03

Δημοσιευμένο στο Ανακοινώσεις

ΝΟΜΟΣ 4307/2014 ΦΕΚ 246 Α ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Δημοσιεύτηκε ο νόμος 4307/2014(ΦΕΚ 246 Α - επισυνάπτεται στην παρούσα), σύμφωνα με τον οποίο θεσπίζονται έκτακτα προσωρινά μέτρα προκειμένου να ελαφρυνθούν οι βιώσιμες μικρές επιχειρήσεις από τα ιδιωτικά τους χρέη, καθώς και έκτακτες διαδικασίες για την εξυγίανση ή εκκαθάριση τους.

Ως μικρές επιχειρήσεις σύμφωνα με το νόμο νοούνται επιχειρήσεις που κατά τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2013 είχαν κύκλο εργασιών έως 2.500.000 ευρώ.

Καταληκτική ημερομηνία για την υπαγωγή στις διατάξεις του ανωτέρου νόμου, όπου είναι απαραίτητη η υποβολή αίτησης από τον επιχειρηματία, είναι η 31η Μαρτίου 2016. Επίσης βασική προϋπόθεση είναι η ρύθμιση των ληξιπροθέσμων οφειλών των ενδιαφερομένων προς το Δημόσιο και τον ΟΑΕΕ. Στις ρυθμίσεις του ανωτέρω νόμου υπάγονται και τα δάνεια που έχουν την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου (ΤΕΜΠΜΕ – πυρόπληκτων – σεισμόπλεικτων).

Πιο συγκεκριμένα θεσπίζονται τα εξής:

  • Δάνεια ή οφειλές που υφίστανται κατά την 30 Ιουνίου 2014, μπορούν να ρυθμιστούν ή να διαγραφούν κατά μέρος σε συνεννόηση με την Τράπεζα, με πρωτοβουλία του οφειλέτη – επιχειρηματία, ο οποίος και καταθέτει την σχετική αίτηση. Η Τράπεζα κατά τη διακριτική της ευχέρεια μπορεί να ρυθμίσει ή διαγράψει κατ’ ελάχιστο το 50% των οφειλών της επιχείρησης, υπό την προϋπόθεση το υπόλοιπο της απαίτησης που απομένει να μην ξεπερνά το 75% της καθαρής περιουσιακής θέσης του οφειλέτη.   Για να ενεργοποιηθεί η διαγραφή, πρέπει επίσης το σύνολο των διαγραφομένων κεφαλαίων να μην ξεπερνά τις 500.000 €.

Προβλέπεται η έκδοση σχετικής Υπουργικής Απόφασης, που θα ρυθμίζει κάθε ειδικό θέμα σχετικό με τις ως άνω διατάξεις.

  • Ο επιχειρηματίας – οφειλέτης μπορεί να ζητήσει από το αρμόδιο τοπικά Μονομελές Πρωτοδικείο τη ρύθμιση των χρεών του, εφόσον συγκεντρώσει τη σύμφωνη γνώμη τουλάχιστον του 50,1% του συνόλου των δανειστών του, εκ των οποίων η πλειοψηφία πρέπει να είναι εξασφαλισμένοι με εμπράγματο δικαίωμα και ανάμεσά τους να είναι δύο πιστωτικά ιδρύματα. Και για την ενεργοποίηση της διάταξης αυτής, η οφειλή πρέπει να υφίσταται κατά την 30 Ιουνίου 2014.  
  • Παράλληλα, προβλέπεται η δυνατότητα υπαγωγής σε έκτακτη διαδικασία ειδικής διαχείρισης κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου που βρίσκεται σε γενική και μόνιμη αδυναμία εκπλήρωσης των ληξιπρόθεσμων οφειλών του. Η αίτηση υποβάλλεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας της έδρας του οφειλέτη, από πιστωτή ή πιστωτές εκ των οποίων τουλάχιστον ο ένας είναι Τράπεζα και οι αιτούντες εκπροσωπούν τουλάχιστον το 40% του συνόλου των απαιτήσεων. Εάν το δικαστήριο δεχθεί την αίτηση, ορίζεται ο προτεινόμενος από τους πιστωτές ειδικός διαχειριστής ο οποίος αναλαμβάνει τη διοίκηση και διαχείριση για την εκποίηση του συνόλου του ενεργητικού της επιχείρησης ή επί μέρους λειτουργικών συνόλων. Με την έκδοση απόφασης αναστέλλονται αυτοδικαίως όλες οι ατομικές διώξεις κατά της επιχείρησης καθ όλη τη διάρκεια της ειδικής διαχείρισης.

 

Ο Εμποροβιομηχανικός Σύλλογος Ι.Π. Μεσολογγίου ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων για τον καλλωπισμό της πόλης αποφάσισε να μισθώσει συνεργείο για τον καθαρισμό των πινακίδων της πόλης του Μεσολογγίου. Ο καθαρισμός πραγματοποιήθηκε με τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Οι πινακίδες που καθαρίστηκαν ήταν στις εισόδους της πόλης, σε κεντρικούς εμπορικούς δρόμους καθώς και έξω από σχολεία. Η ενέργεια αυτή του Συλλόγου είναι συνέχεια μιας σειράς κοινών δράσεων με το Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου για την ποιοτική αναβάθμιση της πόλης μας.

Δευτέρα, 15 Δεκέμβριος 2014 17:23

Δημοσιευμένο στο Ανακοινώσεις

Ενίσχυση Κοινωνικού Παντοπωλείου με τρόφιμα

Ο Εμποροβιομηχανικός Σύλλογος Ι. Π. Μεσολογγίου, αποφάσισε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά να μην πραγματοποιήσει την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας και αντί αυτού να ενισχύσει το Κοινωνικό Παντοπωλείο της Ι.Π. Μεσολογγίου, στηρίζοντας έτσι το σημαντικό έργο που προσφέρει σε αδύναμες οικονομικά ομάδες του κοινωνικού συνόλου. Για το λόγο αυτό απευθύνθηκε αποκλειστικά σε καταστήματα τροφίμων της πόλης από τα οποία και αγόρασε τρόφιμα αξίας 500 ευρώ. Τα τρόφιμα παραδόθηκαν στο κατάστημα του Κοινωνικού Παντοπωλείου παρουσία του Δημάρχου Ι.Π. Μεσολογγίου κ. Νίκου Καραπάνου, της Προέδρου του Τοπικού Συμβουλίου κ. Καζαντζή Αγγελικής, της Προέδρου του Πνευματικού Κέντρου κ. Κώτση Βασιλικής και άλλων Δημοτικών Συμβούλων. Ευελπιστούμε το παράδειγμα του Εμποροβιομηχανικού Συλλόγου να το ακολουθήσουν και άλλοι φορείς της πόλης, ενισχύοντας και αυτοί τους ασθενείς οικονομικά συμπολίτες μας μέσω του Κοινωνικού Παντοπωλείου προκειμένου να νιώσουν κι αυτοί τη ζεστασιά των εορτών που έρχονται.

 Πέμπτη, 20 Νοέμβριος 2014 12:46

Δημοσιευμένο στο Ανακοινώσεις

Νέος τρόπος καταβολής Εισφορών ΟΑΕΕ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

 

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ΦΕΚ 2491Β η Υπουργική Απόφαση 15712/234/Φ10035/10-9-2014, που θεσμοθετεί πλέον τη μηνιαία καταβολή εισφορών στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ).

Σύμφωνα με την απόφαση, από την 1η Μαρτίου του 2015, οι εισφορές θα καταβάλλονται από τους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ κάθε μήνα, έως το τέλος του επόμενου μήνα εκείνου στον οποίο ανάγονται. Από την πρώτη ημέρα του μεθεπόμενου μήνα, καθίστανται ληξιπρόθεσμες και υπόκεινται σε επιβαρύνσεις, σύμφωνα με τις ισχύοντα κάθε φορά.

Οι μηνιαίες εισφορές, με κάθε απαραίτητο για την πληρωμή στοιχείο, αναρτώνται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΕ. Ο Οργανισμός φροντίζει για τη γνωστοποίηση της ανάρτησης, με κάθε πρόσφορο ηλεκτρονικό μέσο.

Αυτό που είναι σημαντικό να γνωρίζουμε είναι ότι όλοι οι ασφαλισμένοι στον ΟΑΕΕ πρέπει να εγγραφούμε υποχρεωτικά στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ιστότοπου του Οργανισμού. Όλοι οι εγγεγραμμένοι πλέον ασφαλισμένοι πιστοποιούνται με τις ισχύουσες κάθε φορά νόμιμες προδιαγραφές και διαδικασίες, προκειμένου να ενημερώνονται για τις μηνιαίες υποχρεώσεις τους.

 

<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενο > Τέλος >>
Σελίδα 9 από 16

Χρήσιμες συνδέσεις


cap medicine ball