Αγορανομικές Διατάξεις

Αναθεώρηση των διατάξεων περί κυρώσεων του ν.δ. 136/1946 περί Αγορανομικού Κώδικα και άλλες διατάξεις.

ΦΕΚ του ν. 3668/2008

Ο νόμος αυτός μεταβάλλει τα πρόστιμα που προβλέπονται για τις αγορανομικές παραβάσεις καθώς και την διαδικασία επιβολής τους, ενώ προχωρεί και σε μερική αποποινικοποίηση των παραβάσεων των διατάξεων του Αγορανομικού Κώδικα.

 

Χρήσιμες συνδέσεις


cap medicine ball